2016-08-01 Thermae Son - Zienwijze voorontwerp bestemmingsplan Past. Heerkensdreef 21 e.o. - artikel ED