2016-02-01 Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties - Huisvestingsvoorzieningen burgemeesters en wethouders