Antwoorden op vragen van raadsleden

De raad controleert het college van burgemeester en wethouders. Hiertoe heeft de gemeenteraad een aantal middelen tot zijn beschikbaar. Zo kunnen de raadsleden schriftelijk vragen stellen over onderwerpen. Langs deze weg kan de raad duidelijkheid van het college proberen te krijgen over een bepaald onderwerp.

Daarnaast kunnen de raadsleden ook tijdens het vragenhalfuurtje van de raadsvergadering vragen stellen aan het college. De antwoorden op deze vragen zijn terug te vinden bij de informatie over de gemeenteraadsvergaderingen. Daar vindt u de vergaderstukken, waaronder dus de vragen (en antwoorden) vragenhalfuurtje gemeenteraad.

Vragen - artikel 41 van de raad aan het college

Raadpleeg de antwoorden op vragen van de raadsleden aan het college.

Naar vragen RvO

Vragen - divers van de raad

Raadpleeg de antwoorden op vragen van de raadsleden.

Naar de pagina