Onderstaande personen hebben niet voldaan aan de verplichting om binnen vijf dagen na adreswijziging of binnen vijf dagen voor vertrek naar het buitenland hiervan schriftelijk aangifte te doen bij het college van burgemeester en wethouders van de woongemeente. Artikel 3:41 lid 2 van de Algemene wet bestuursrecht geeft de gemeente de mogelijkheid om de beschikking ‘Vertrokken BRP Onbekend Waarheen’ te publiceren als de bekendmaking niet kan geschieden door toezending.

De volgende personen zijn uitgeschreven uit de Basisadministratie Personen:

Voorletter(s) en naam

Geboortedatum

Adres

Uitschrijfdatum

S. Valerii Oleksandrovich20-07-1998Maastrichterweg 183, 5556 VB20-12-2022
O.V. Sienik22-11-1994Maastrichterweg 183, 5556 VB20-12-2022
V.O. Konik07-09-2000Maastrichterweg 183, 5556 VB20-12-2022
U.M. Hrunda22-08-2002Maastrichterweg 183, 5556 VB20-12-2022
N.V. Levytska03-07-1969Maastrichterweg 183, 5556 VB20-12-2022
V.V. Kysylov08-01-1980Maastrichterweg 183, 5556 VB20-12-2022
O.Y. Tryputen10-05-1972Maastrichterweg 183, 5556 VB20-12-2022
A.I. Dolia09-11-1996Maastrichterweg 183, 5556 VB20-12-2022
O.V. Aleksieienko01-02-1971Maastrichterweg 183, 5556 VB20-12-2022
A.I. Demchuk01-09-1998Maastrichterweg 183, 5556 VB20-12-2022
V.O. Cherchel23-05-1996Maastrichterweg 183, 5556 VB20-12-2022
R.B. Chilaia10-01-2001Maastrichterweg 183, 5556 VB20-12-2022
D.V. Malyshko17-07-1998Maastrichterweg 183, 5556 VB20-12-2022
V.E. Sperysenko06-04-1992Maastrichterweg 183, 5556 VB20-12-2022
J.M. Pawlikowska10-11-1986Schafterdijk 9, 5556 VK20-12-2022
J.E. Stützner21-04-1981Brouwerijdreef 31, 5551 VD20-12-2022
M.A. Kuniszewska10-03-1995Dommelseweg 8C, 5554 NR20-12-2022

Bezwaar

Als u het niet eens bent met dit besluit kunt u een gemotiveerd bezwaarschrift schrijven naar het college van burgemeester en wethouders, Postbus 10100, 5550 GA Valkenswaard. U moet het bezwaarschrift hebben ingediend binnen zes weken na de dag waarop dit besluit is verzonden. Het bezwaarschrift moet, op grond van artikel 6:5 van de Algemene wet bestuursrecht (Awb), zijn ondertekend en moet tenminste bevatten:

  • uw naam en adres;
  • de datum waarop u het bezwaarschrift geschreven hebt;
  • een omschrijving van het besluit waar uw bezwaar zich tegen richt;
  • de gronden waarop uw bezwaar berust.

Tevens kunt u de Voorzieningenrechter van de rechtbank in ’s-Hertogenbosch, sector bestuursrecht,  postbus 90125, 5200 MA ’s-Hertogenbosch verzoeken een voorlopige voorziening te treffen indien u van oordeel bent dat, gelet op de betrokken belangen onverwijlde spoed het noodzakelijk maakt dat op korte termijn een voorlopige uitspraak wordt gedaan. U kunt overigens uw verzoek ook digitaal indienen (met uw DigiD) via https://www.rechtspraak.nl/Naar-de-rechter/rechtszaak-beginnen-overheidsorganisatie(externe link).

Bij de indiening van een verzoek om een voorlopige voorziening bent u griffierecht verschuldigd.