Wordt de fijnstof- en stikstofdioxideuitstoot van de Eindhovenseweg en de Euroalaan regelmatig berekend? En zo ja, hoe?

Voor zowel de Europalaan als de Eindhovenseweg wordt jaarlijks de luchtkwaliteit berekend voor het Nationaal Samenwerkingsprogramma Luchtkwaliteit (NSL). Zowel voor fijnstof als voor stikstofdioxide zijn deze gegevens voor iedereen inzichtelijk gemaakt via de website www.nsl-monitoring.nl. De gegevens gaan terug tot het jaar 2010. Uit de gegevens blijkt dat de luchtkwaliteit op beide wegen inmiddels al voldoen aan de Europese norm.