Wat doet de gemeente Valkenswaard om de fijnstof- en stikstofidoxideuitstoot te verminderen?

  • De gemeente Valkenswaard heeft samen met de gemeente Waalre in september 2009 het Luchtkwaliteitsplan Valkenswaard en Waalre vastgesteld. In dit plan zijn maatregelen omschreven om de luchtkwaliteit in beide gemeenten te verbeteren. Onderdeel van dit plan is de stimulering van fietsverkeer door de aanleg van enkele fietspaden, zoals fietspad Oude Spoorbaan. 
  • Naast maatregelen uit het Luchtkwaliteitsplan heeft de gemeente Valkenswaard met de busmaatschappij Hermes gekeken naar betere OV-verbindingen tussen Eindhoven – België en omliggende kernen. 
  • Met de gemeente Waalre, de ondernemersorganisatie EVO en met een vertegenwoordiging van de Schaapsloop-ondernemers is contact opgenomen voor de omleiding van zwaar vrachtverkeer via de A2, Leenderweg, de Vest, Zuidelijke Randweg. Hieruit komt naar voren dat ondernemers door de kern van Valkenswaard rijden, worden aangeschreven en op de alternatieve routing via de A2 worden gewezen. In week 11 wordt twee dagen lang geteld hoeveel vrachtwagens door het centrum rijden. Ook wordt dan bijgehouden om welke nationaliteiten en firma’s het gaat. 
  • Verder wordt met Rijkswaterstaat en de provincie Noord-Brabant gekeken naar de mogelijkheden om het vrachtverkeer om te leiden.