Waarom wordt een vrachtwagenverbod ingesteld op de Europalaan?

In 2014 heeft de raad met een amendement de opdracht gegeven dat de Europalaan na reconstructie niet mag worden opengesteld voor doorgaand vrachtverkeer. Het vrachtwagenverbod geldt dus voor het doorgaande verkeer, niet voor bestemmingsverkeer. Met de buurgemeenten en andere partijen is in het Gebiedsakkoord in 2012 afgesproken dat de Europalaan een lokale verbindingsweg blijft. Dit betekent dat hier bestemmings(vracht)verkeer is toegestaan.