Waarom is het kruispunt Europalaan en Eindhovenseweg aangepast? En waarom heeft deze wijziging nooit ter inzage gelegen?

De provincie Noord-Brabant is de wegbeheerder van de N69. De reconstructie van de Europalaan raakt de Eindhovenseweg ter hoogte van de kruising met de Geenhovensedreef. Om met de werkzaamheden aan deze ‘kop’ van de Europalaan te kunnen starten, was het nodig om goedkeuring te krijgen van de provincie Noord-Brabant.

De provincie heeft het oorspronkelijke ontwerp van de ‘kop’ getoetst op verkeersveiligheid en doorstroming van verkeer. Op kleine punten moest het ontwerp worden aangepast. Omdat deze wijzigingen binnen de marge van het oorspronkelijke ontwerp van de Europalaan vielen, heeft het aangepaste ontwerp nooit ter inzage gelegen.