Kunnen burgers bezwaar maken tegen een vrachtwagenverbod?

Voor het instellen van een vrachtverbod op de Europalaan is een verkeersbesluit nodig. Dit verkeersbesluit komt binnenkort op de agenda van het college van Burgemeester & Wethouders. Daarna wordt het verkeersbesluit gepubliceerd in het Valkenswaards Weekblad en in de digitale versie van de Staatscourant. Het verkeersbesluit staat open voor bezwaar, wat betekent dat inwoners binnen zes weken na bekendmaking hiertegen een bezwaarschrift kunnen indienen. Na de doorlopen bezwaarprocedure staat ook nog de mogelijkheid open om een beroep in te dienen bij de rechtbank.