Is het mogelijk om het doorgaand vrachtverkeer door Valkenswaard om te leiden?

Totdat de nieuwe weg, de Westparallel, is aangelegd zal de gemeente Valkenswaard het doorgaand vrachtverkeer met duidelijke omleidingsroutes attent maken op de juiste route via de A2 (knooppunt Leenderheide) en de N396 - deze weg verbindt Valkenswaard met de kern Leende - en De Vest en Zuidelijke randweg bij Valkenswaard. Natuurlijk geldt de omleiding ook voor de routes andersom.

Meer dwingende maatregelen zijn niet mogelijk, omdat afspraken met de regiogemeenten dit verhinderen. Het moet niet zo zijn dat het probleem wordt verschoven naar een buurgemeente.