Verbeteren diverse kruisingen en wegen

Twee kruispunten worden binnenkort aangepakt en gereconstrueerd. De uitvoering van deze projecten is gepland in 2018 en 2019.

Reconstructie kruispunt De Vest/Zeelberg

4e kwartaal 2018 start de uitvoering. Wat staat er te gebeuren?

Om de verkeersveiligheid voor voetgangers en fietsers te vergroten op dit kruispunt, worden 2 zogenaamde 'middengeleiders' aangelegd. Zo kunnen weggebruikers de Vest in twee stappen oversteken. 

   

Foto: werkzaamheden De Vest/Zeelberg

Reconstructie kruispunt Luikerweg/Zuidelijke Randweg

In 2019 staat de reconstructie van de rotonde aan de Luikerweg - Zuidelijke Randweg gepland. Wat staat er te gebeuren?

Er komt een extra omleiding, een bypass, voor het verkeer vanuit de richting van België naar de Zuidelijke Randweg. Het voorkomen van opstoppingen moet daarmee drastisch zijn verminderd. Gelet op de verkeersveiligheid van fietsers wordt de huidige fietsverbinding van de Deelshurk naar de Luikerweg opgeheven. Het fietspad aan de noordzijde van de weg krijgt een oversteek aan de centrumzijde van de Luikerweg.

Reconstructie kruising Dommelseweg/Nieuwe Waalreseweg

De reconstructie van de kruising Dommelseweg - Nieuwe Waalreseweg is voorbereid, maar de uitvoering is vooralsnog uitgesteld. Deze kruising is namelijk een onderdeel van een groter tracé en dat wordt eerst nader bekeken. Het gaat dan om verkeersmaatregelen in Dommelen Zuid, de reconstructie van de volledige Dommelseweg, kruising Dommelseweg - Nieuwe Waalreseweg, kruising Dommelseweg - Luikerweg en de Luikerweg tot de rotonde met de Zuidelijke Randweg. Een verkeerskundig onderzoek zal in 2019 plaatsvinden. Daarna wordt de uitvoering van de werkzaamheden ingepland.