Verbeteren diverse kruisingen en wegen

Een kruispunt wordt op dit moment uitgevoerd en voor een ander kruispunt wordt momenteel bekeken welke vorm dit in de toekomst gaat krijgen.

Reconstructie kruispunt De Vest/Zeelberg

De uitvoering is op dit moment gaande en duurt tot medio juli 2020. Wat wordt er momenteel uitgevoerd?

Om de verkeersveiligheid voor voetgangers en fietsers te vergroten op dit kruispunt, worden 2 zogenaamde middengeleiders aangelegd. Zo kunnen weggebruikers De Vest in twee stappen oversteken.

   

Foto: werkzaamheden De Vest/ Zeelberg

Reconstructie kruispunt Luikerweg/Zuidelijke Randweg

In 2020 wordt bekeken hoe de vormgeving van deze kruising (rotonde) er in de toekomst uit zal gaan zien. Het moment van uitvoering is afhankelijk van de voortang van de Westparallel en subsidie/bijdrage van de provincie.