Reconstructie kruispunt Zuidelijke Randweg/Molenstraat

Dit project is deels uitgevoerd in het najaar van 2017. De werkzaamheden betroffen:

  • De plaatsing van nieuwe lichtarmaturen langs de Molenstraat.
  • Het instellen van een zone met een parkeerverbod langs de Molenstraat vanaf de Deelshurk.

Vanwege een ingesteld beroep is het volgende pas in een later stadium (2018) uitgevoerd nadat de Raad van State de gemeenten in het gelijk had gesteld:

  • Een meer zichtbare bebording om aan te geven dat het verboden is om vanaf de Luikerweg de Molenstraat in te rijden. 
  • Een verkeerssluis in de Molenstraat waardoor doorgaand verkeer niet meer mogelijk is. De sluis is zo aangepast dat ambulances en brandweervoertuigen wel door de sluis kunnen rijden.