Projecten nu in uitvoering

60 km-zone in buitengebied

Na aanleg van de nieuwe weg worden de wegen buiten de bebouwde kom ingericht als 60 km-zone.

pagina 60 km-zone

Verbeteren diverse kruisingen en wegen

Drie kruispunten worden aangepakt en gereconstrueerd.

pagina verbeteren diverse kruisingen en wegen

Vrachtverkeer weren uit het centrum

Doorgaand vrachtverkeer wordt definitief geweerd uit de kernen van Valkenswaard en Aalst (gemeente Waalre).

pagina vrachtverkeer weren

30 km-zones in bebouwde kom

De meeste wijken van Valkenswaard worden ingericht als 30 km-zones.

pagina 30 km-zones in bebouwde kom