Parkeerbeleid Valkenswaard

In 2015 is het parkeerbeleid van de gemeente Valkenswaard herzien. Bewoners, ondernemers van het centrum hebben als directe belanghebbenden hiervoor hun inbreng geleverd. De 'Visie op parkeren' is daarop door de gemeenteraad vastgesteld.

Voldoende parkeerplaatsen voor bewoners, bedrijven en bezoekers

Het belangrijke uitgangspunt bij het opstellen van het nieuwe parkeerbeleid was het voorzien van voldoende parkeergelegenheid voor iedere doelgroep (bewoners, bedrijven en bezoekers van het centrum).

Zo zijn de bedrijfsvergunningen afgeschaft waardoor er in het centrum voldoende parkeergelegenheid ontstond voor bezoekers aan het centrum, met als doel het winkelkerngebied een impuls te geven. Er moet betaald worden voor het parkeren. Dit heeft als voordeel dat langparkeren voorkomen wordt en dat er gedurende de dag steeds voldoende parkeerplaatsen beschikbaar zijn voor bezoekers van de winkels in het centrum. 

Om het betalen zo makkelijk mogelijk te maken, kunnen parkeerders sinds kort niet alleen met muntgeld betalen, maar ook met PIN. Om een loopje naar de parkeerautomaat te besparen kan men ook betaaldparkeren via de verschillende mobielparkeren apps, zoals Parkline, Parkmobile, Yellowbrick en SMSparking.

Als compensatie voor het vervallen van de bedrijfsvergunningen zijn aan de rand van het centrum een aantal grote en middelgrote parkeerterreinen gratis geworden. Medewerkers van bedrijven kunnen hier, met een geringe loopafstand, gratis en zonder tijdsbeperking parkeren.