Gebiedsakkoord

Foto: natuurontwikkeling Keersopperbeemden

Gebiedsakkoord Grenscorridor N69

Na drie jaar intensief overleg tussen de provincie Noord Brabant en 25 samenwerkende partijen ligt er nu een Gebiedsakkoord dat op 27 juni 2012 is ondertekend. Hierin staat beschreven hoe de partners de oplossingen voor het gebied gaan realiseren en komt ook de nieuwe verbindingsweg uitvoerig aan bod. Van het gebiedsakkoord is ook een samenvatting gemaakt.

De gemeenteraad van Valkenswaard heeft op 31 mei 2012 ingestemd met het gebiedsakkoord. Lees verder voor meer informatie over het raadsbesluit.