John F. Kennedylaan - Leenderweg

De reconstructie Leenderweg, inclusief de kruising met de John F. Kennedylaan, werd op 9 mei 2015 afgerond. Het is een van de nulplusprojecten die onderdeel uitmaken van het totaalpakket aan maatregelen uit het Gebiedsakkoord N69.

Rotonde en ovonde

We hebben voor de reconstructie twee zogenaamde verkeersremmende maatregelen toegepast:

  1. de kruising J.F. Kennedylaan/Leenderweg is een rotonde geworden
  2. ter hoogte van het Brabantiaterrein is nu een - ovale - rotonde ('ovonde')

Deze reconstructie heeft tot gevolg dat de bebouwde kom is verlegd en dat de rotonde bij de John F. Kennedylaan nu binnen de komgrens ligt. De maximumsnelheid vanaf de John F. Kennedylaan is aangepast naar 50 km per uur. Deze verlaging van de snelheid en de rotondes op zichzelf zorgen al voor een verbetering van de verkeersveiligheid. Daarnaast helpt het ook dat het bestemmingsverkeer voor het industrieterrein niet meer door het centrum hoeft.

De laatste werkzaamheden die we hebben uitgevoerd, zijn de groene aankleding van de bermen en de plaatsing van een kunstwerk op de 'ovonde'. Het project kent dus een totaalaanpak en het wordt daarom door ons als voorbeeldproject gebruikt voor de inrichting van entrees van Valkenswaard.

Nieuwsberichten

Er zijn nog geen nieuwsberichten over dit project

Documentatie

Er is nog geen documentatie over dit project