Herinrichting N69 Zuid

Herinrichting N69 Zuid: rotonde Luikerweg tot Belgische grens

De nieuwe weg ten westen van Dommelen (de Westparallel) heeft ook gevolgen voor het zuidelijke deel van de N69. Dit is de Luikerweg. De nieuwe weg zal namelijk een aantakking krijgen op de Luikerweg ter hoogte van het terrein van het Eurocircuit.

Inrichting en uitstraling

Wat is er aan de hand? De N69 Zuid wordt nu gebruikt door langzaam (landbouw)verkeer, de weg heeft diverse op- en afritten en de inrichting voldoet niet aan de nieuwe standaard voor provinciale wegen. De provincie bekijkt de mogelijkheden om de Luikerweg goed te laten aansluiten op de Westparallel, qua inrichting en uitstraling.

Enkele regiopartners en de gemeente Valkenswaard stellen de provincie voor om de N69 Zuid aan te pakken via een gebiedsopgave. Dit betekent dat er rekening wordt gehouden met het feit dat deze weg dwars door prachtig natuurgebieden loopt: de Malpie, het natura 2000 gebied Leenderbos, de Groote Heide en de Plateaux. Ook bij de herinrichting vinden genoemde partijen het van belang dat de weg goed past bij de omliggende natuur en dat maatregelen ter voorkoming van eventuele (extra) overlast moeten worden getroffen.