Herinrichting Europalaan

De reconstructie van de Europalaan is één van de projecten die moeten zorgen voor een beter bereikbaar én leefbaar Valkenswaard. De Europalaan wordt onderdeel van de lokale ring rond een autoluw centrum. Dat is de ambitie. Dit wordt mogelijk door bijvoorbeeld de aansluiting op de Eindhovenseweg (na de Merendreef) en de komst van een turborotonde bij de aansluiting op de Zuidelijke Randweg.

Door de aanpassing van de Europalaan ontstaat direct een betere spreiding van het verkeer door Valkenswaard. Dat zorgt onder meer voor een betere luchtkwaliteit en een ontlasting van de nu drukke Eindhovenseweg. Uiteindelijk moeten de aanleg van bijvoorbeeld de Lage Heideweg en tal van andere maatregelen op de wegen rond Valkenswaard, zorgen voor forse afname van de verkeersdrukte in het centrum. Wat dat betreft is het project Europalaan een onderdeel van een groter plan.

Wat het concreet betekent

Concreet betekent het project veel aanpassingen aan de weg. Er komen rotondes, verkeerslichtinstallaties worden aangepast en delen van de weg worden verlegd. Veel maatregelen zijn bedoeld om eventuele overlast voor de omwonenden tot een minimum te beperken. Zo komt er zeer stil asfalt en er is veel aandacht voor geluidsisolatie bij woningen. Andere verkeersdeelnemers - fietsers, voetgangers - krijgen volop ruimte in het nieuwe ontwerp.

In het plaatje speelt het groen een hele belangrijke rol. Er is een speciaal ontwerp gemaakt voor alle beplanting rond de Europalaan. Zo ontstaat een aantrekkelijke en duurzame bijdrage aan betere bereikbaarheid en leefbaarheid.

Meer informatie