60 km zone N69 Noord

60 km zone voor de huidige bestaande N69: de weg tussen Aalst en Valkenswaard

De provincie en de gemeente Valkenswaard bespreken de overdracht van de huidige N69, om precies te zijn het gedeelte tussen Aalst en Valkenswaard die overgaat in de Eindhovenseweg (binnen de bebouwde kom) en de Luikerweg. Deze weg is nu nog van de provincie, en het is de bedoeling dat de gemeente de beheerder van de weg wordt.

Nieuwe functie N69

Deze weg verliest bij openstelling van de nieuwe weg ten westen van Dommelen (de Westparallel genoemd) zijn functie voor het doorgaand verkeer tussen Eindhoven en de Valkenswaard Zuid (de Luikerweg). De gemeente kan dan de weg op een andere manier en autoluw inrichten. Verwacht wordt dat de nieuwe verbinding eind 2019 te gebruiken is.

60 km-zone tussen Valkenswaard en Aalst

Het gedeelte van de N69 tussen Aalst en Valkenswaard wordt ingericht als 60 km-zone. Dit gebeurt als de Westparallel is aangelegd en open is voor verkeer. Zo wordt het meeste verkeer gestimuleerd om gebruik te maken van de Westparallel, zeker het doorgaand verkeer naar België of andersom, richting Eindhoven. De nieuwe Westparallel zorgt er dus op twee manieren voor dat de huidige bestaande weg tussen Eindhoven - Valkenswaard - België rustiger wordt: minder verkeer en een lagere maximum snelheid.

Herinrichting Eindhovenseweg in centrum Valkenswaard

De Eindhovenseweg ter hoogte van de Markt in het centrum kan - na openstelling van de Westparallel - worden ingericht als een gebied waar voetgangers en fietsers meer de ruimte krijgen ten opzichte van het autoverkeer. Dit zal de kwaliteit van de uitstraling van het centrum en de leefbaarheid voor de mensen verbeteren. De herinrichting van de Eindhovenseweg in het centrum is onderdeel van twee projecten: de Westparallel en het Masterplan Centrum.

Daarnaast spelen nog twee te nemen maatregelen een rol: het weren van het vrachtverkeer uit het centrum en de snelle streekbussen - het Hoogwaardig Openbaar Vervoer (HOV) tussen Eindhoven - Aalst - Valkenswaard - België.