60 km-zone in buitengebied

Na aanleg van de nieuwe N69 aan de westkant van Dommelen, is het de bedoeling dat alleen bestemmingsverkeer nog door de kernen van Valkenswaard en Aalst (gemeente Waalre) rijdt. De kernen worden op die manier flink ontlast. Dan zit u niet te wachten op sluipverkeer dat juist de nieuwe N69 mijdt. Om dit te voorkomen worden de wegen binnen en buiten de bebouwde kom anders ingericht.

Buiten de bebouwde kom

De wegen buiten de bebouwde kom, dus in het buitengebied, richten we bijna allemaal in als 60 km-zone. Dit is een verkeersremmende maatregel die de wegen wat minder aantrekkelijk maakt als alternatieve doorgangsroute. De wegen krijgen daarnaast drempels en wegversmallingen. Met verkeersborden wordt de maximum snelheid aangegeven. De Luikerweg blijf een 80 km-weg en de Maastrichterweg blijft vooralsnog een 80 km-weg.

Een aantal wegen in het buitengebied van Valkenswaard hebben we al als 60 km-zone ingericht. Met het aanbrengen van bebording langs wegen in het buitengebied zijn we gestart op 23 juli 2018, de werkzaamheden zijn inmiddels afgerond. De Bergeijksedijk is pas na openstelling van de nieuwe weg ten westen van Dommelen aan de beurt. Alle werkzaamheden zullen we zoveel mogelijk combineren met overige onderhoudswerkzaamheden.

Om het hele project af te ronden worden er in het 1e kwartaal van 2019 nog enkele fysieke maatregelen zoals plateaus en wegversmallingen aangebracht op de Peedijk en de Abdijweg. Dit zal worden uitgevoerd in combinatie met asfalteringswerkzaamheden.