De voorzitter van het centraal stembureau voor de verkiezing van de leden van de raad van de gemeente Valkenswaard, maakt ingevolge artikel W 7 van de Kieswet bekend dat Weyers, J.A.W.P. (Jeroen) (m), wonende te Valkenswaard, bij besluit van woensdag 5 oktober 2022 benoemd is tot lid van de raad van de gemeente Valkenswaard.
 
Het betreft de benoeming in de vacature die is ontstaan wegens het tijdelijk ontslag (ex. X 10 van de Kieswet) nemen als lid van de raad van de gemeente van Vissers, P.M.A.M. (Peter) (m), wonende te Valkenswaard