Voor kleine aanpassingen in de leefomgeving van Valkenswaard verandert er (nog) niet veel. Voor grotere, ingewikkelde plannen werkt de gemeente toe naar kortere processen. Zodat alles goed geregeld is bij de start van de Omgevingswet. Vanaf januari 2023 gaan we ervaring opdoen met een nieuwe werkwijze. De belangrijkste elementen:

  • omgevingsoverleg: een integrale beoordeling vraagt een goede voorbereiding van de planmaker
  • leges: de kosten voor alle gemeentelijke werkzaamheden worden direct berekend en inzichtelijk
  • verklaring van geen bedenkingen: in de meeste gevallen is geen instemming meer nodig van de gemeenteraad

Procedure gaat sneller

De Omgevingswet is gericht op een snellere, integrale beoordeling van plannen. Bij ingang van de wet gaat voor de meeste vergunningen een termijn van 8 weken gelden. Voor kleine bouwwerken, zoals een dakkapel of erker, geldt deze termijn al. Maar voor ingewikkelde plannen duurt de vergunningverlening nu vaak wel 26 weken of meer. De gemeente werkt toe naar kortere processen. Dit gebeurt stap voor stap. Voor zowel gemeente als ondernemers betekent dit een periode van wennen aan de nieuwe manier van werken.

Nieuwe werkwijze voor grote plannen

De eerste belangrijke verbetering voor grotere plannen wordt het Omgevingsoverleg. Hiervoor kunnen initiatiefnemers een goed uitgewerkt plan indienen. Dit wordt dan integraal beoordeeld door interne en externe vakspecialisten. Bijvoorbeeld een erfgoed commissie, omgevingsdienst of waterschap. De kosten (leges) hiervoor zullen direct worden berekend. Tot nu toe gebeurde dit pas in een latere fase. Al met al krijgen initiatiefnemers vooraf meer inzicht en duidelijkheid: is het plan haalbaar, en welke kosten komen erbij kijken? Tegelijk vraagt het meer voorbereiding van de initiatiefnemer. Over de nieuwe werkwijze organiseert de gemeente informatiebijeenkomsten voor projectontwikkelaars, architecten, aannemers en evenementen organisaties.

Samen naar oplossingen zoeken

De gemeente blijft de leefbaarheid in Valkenswaard bewaken. Voortaan worden vergunningaanvragen niet meer alleen strikt vanuit de regels beoordeeld. Er wordt ook gelet op wenselijkheid en doelen en of die positief bijdragen aan Valkenswaard.

Participatie: vóóraf in gesprek 

De Omgevingswet stimuleert participatie: ga in gesprek met de mensen die de gevolgen van een plan gaan merken. Dit geldt voor iedereen die een plan wil uitwerken: inwoners, ondernemers en overheden.

Door op tijd het gesprek aan te gaan, kunnen ingebrachte wensen en bezwaren worden meegenomen en opgelost. Dat vermindert weerstand en voorkomt vertraging.

Als de Omgevingswet ingaat, moet ook de gemeente nog meer dan nu het gesprek aangaan met inwoners, ondernemers en organisaties. Bij gemeentelijke projecten zoals een nieuwe sporthal, maar ook bij het opstellen van beleid voor de toekomst van Valkenswaard, bijvoorbeeld de omgevingsvisie.

Participatie moet bij het plan passen

Het initiatief bepaalt welke vorm van participatie daarbij past. Een nieuw appartementencomplex vraagt om andere participatie dan een dakkapel. De gemeente heeft een stappenplan gemaakt dat kan helpen: de handreiking Participatie.