Regels worden overzichtelijker, begrijpelijker en eenvoudiger

De Omgevingswet komt in de plaats van tientallen wetten en regelingen. Wat er kan en mag, wordt overzichtelijker en begrijpelijker.

Alle regels online op één plek

Alle regels over de fysieke leefomgeving staan straks samen online op één plek: het digitale omgevingsloket. De landelijke overheid is verantwoordelijk. 

Procedure gaat sneller

Procedures gaan sneller als er minder regels zijn. De meeste vergunningaanvragen worden straks binnen acht weken beantwoord. Nu is dat nog vaak 26 weken.

Procedure wordt efficiënter

Er wordt straks veel eerder in de procedure gekeken of een plan wel kans van slagen heeft. De gemeente geeft dan meteen aan wat er moet gebeuren om het plan mogelijk te maken. 

Participatie: in gesprek vòòr de vergunning wordt aangevraagd

De Omgevingswet stimuleert participatie: ga in gesprek met de mensen die de gevolgen van een plan gaan merken. 

Minder tijdschade door participatie

Door op tijd het gesprek aan te gaan, kunnen in het plan naar voren gebrachte wensen en bezwaren worden meegenomen en opgelost. Dat vermindert weerstand en voorkomt vertraging. 

Ook gemeente participeert

Als de Omgevingswet in werking treedt, moet ook de gemeente nog meer dan nu het gesprek met inwoners, bedrijven en organisaties aangaan. Dat zal bij gemeentelijke projecten (bijvoorbeeld nieuwe sporthal) gebeuren maar ook bij het maken van belangrijke beleidsdocumenten voor de toekomst van Valkenswaard (bijvoorbeeld de omgevingsvisie).

Participatie moet bij het plan passen

Het initiatief bepaalt welke vorm van participatie daarbij past. Een nieuw appartementencomplex vraagt om andere participatie dan een dakkapel. Als de Omgevingswet straks is ingevoerd, besluit de gemeenteraad wanneer en hoe participatie in Valkenswaard toegepast moet worden.  

Online omgevingsloket

Het toekomstige online omgevingsloket is de spil van de Omgevingswet. Voordelen: alle regels voor uw plan staan op één plek en alle communicatie over de vergunning loopt via één loket. De bouw van het omgevingsloket is de verantwoordelijkheid van de rijksoverheid.

Grote uitdaging voor gemeente Valkenswaard

De invoering van de Omgevingswet is een uitdaging voor de gemeentelijke organisatie. Talrijke procedures en werkwijzen moeten worden aangepast. Dat vraagt veel van de medewerkers en het ICT-systeem. 

Samen naar oplossingen zoeken

Natuurlijk blijft de gemeente de leefbaarheid in Valkenswaard bewaken. Maar vergunningaanvragen worden straks niet alleen meer strikt vanuit de regels beoordeeld. Er wordt gelet op de doelen van een plan en of dat positief aan Valkenswaard bijdraagt. 

Extra: ook het bouwtoezicht gaat veranderen 

Tegelijk met de Omgevingswet treedt ook de Wet Kwaliteitsborging voor het Bouwen (Wkb) op 1 juli 2023 in werking. Deze gaat over de kwaliteit en veiligheid van bouwwerken. De Wkb is belangrijk voor aannemers, architecten, inwoners die willen (ver-)bouwen en iedereen die bij bouw betrokken is. Zij worden hierover nog nader geïnformeerd. Lees meer over de Wkb(externe link)

Planning en communicatie

Ook Valkenswaard bereidt zich voor op de Omgevingswet. Zodra er voor inwoners en ondernemers belangrijke veranderingen ingaan, informeert de gemeente u daarover.