Vanaf 1 januari 2023 komt er een vaste standplaats vrij op locatie de Markt in Valkenswaard. Omdat de vraag naar standplaatsvergunningen groter is dan het aantal beschikbare plaatsen, is sprake van zogeheten “schaarse vergunningen”. Daarom heeft de gemeente Valkenswaard “Beleidsregels standplaatsen Valkenswaard 2020” opgesteld. Uw aanvraag om de vrij gekomen vaste standplaats dient te voldoen aan de eisen uit die beleidsregels. Deze zijn te vinden op www.valkenswaard.nl onder “bestuur en organisatie”. 

Beschikbare vaste standplaats op de Markt te Valkenswaard

Op dit moment is één plek beschikbaar voor een vaste standplaats op woensdag die wekelijks wordt ingenomen;

  • Vaste standplaats op de Markt op woensdag.

Bent u geïnteresseerd in deze standplaats dan kunt u binnen twee weken en dus tot 4 januari 2023 een aanvraag indienen voor de beschikbare vaste standplaats bij cluster APV en Bijzondere wetten van gemeente Valkenswaard.

Selectiecriteria en verdelingscriteria

Uw aanvraag dient u in te dienen via een formulier die u kan aanvragen bij cluster APV en Bijzondere wetten van gemeente Valkenswaard. Uw aanvraag dient volledig te zijn ingediend en u dient te voldoen aan de selectiecriteria. Uw aanvraag wordt beoordeeld aan de hand van de beoordelingscriteria opgenomen in de beleidsregels. De beoordeling vindt plaats binnen één week na de deadline voor het indienen van de aanvraag. 

Vragen

Wanneer u meer informatie wenst dan kunt u daarvoor bellen met een medewerker van cluster APV en Bijzondere wetten op telefoonnummer 040-208 34 44.