14 maart 2022 - Op donderdag 17 maart gaat de gemeente een permanente fysieke wegafsluiting plaatsen op de Oude Dorpsstraat in Borkel en Schaft in de vorm van een landbouwsluis. In verband met de werkzaamheden moet de weg die dag in zijn geheel worden afgesloten voor alle verkeer.

Na het plaatsen van de landbouwsluis is de Oude Dorpsstraat niet meer toegankelijk voor gemotoriseerd personenverkeer. Landbouwverkeer, (brom-)fietsers, ruiters en menners kunnen de Oude Dorpsstraat wel blijven gebruiken.

De aanleiding voor het plaatsen van de landbouwsluis is een verkeersonveilige situatie voor kwetsbare weggebruikers. Sluipverkeer rijdt met (te) hoge snelheid door de Oude Dorpsstraat en dat levert gevaarlijke situaties op. De afsluiting gebeurt mede op verzoek van bewoners van de Oude Dorpsstraat en in afstemming met het Dorpsinitiatief Borkel en Schaft.

In de nieuwe situatie kan doorgaand (personen)autoverkeer gebruik maken van de rotonde op de kruising van de Dorpsstraat met de Luikerweg (N69).