Om toezicht te kunnen houden in de zin van artikel 5:11 van de Algemene wet bestuursrecht.

Gelet op het bepaalde in artikel 11 van de Parkeerverordening Valkenswaard 2016 en de artikelen 5:11 e.v. van de Algemene wet bestuursrecht, is door de teammanager KCO van de gemeente Valkenswaard, onder mandaat van het college van burgemeester en wethouders en de burgemeester, de volgende medewerker als toezichthouder aangewezen; De heer van Bakel.

Informatie

Het aanwijzingsbesluit vindt u op www.valkenswaard.nl/bekendmakingen.
Als u niet over een computer beschikt zijn de stukken op afspraak in te zien bij het omgevingsloket van het gemeentehuis (040-2083444).