Om toezicht te kunnen houden in de zin van artikel 5:11 van de Algemene wet bestuursrecht in samenhang met de Parkeerverordening Valkenswaard 2016:

gelet op het bepaalde in artikel 11 van de Parkeerverordening Valkenswaard 2016 en de artikelen 5:11 e.v. van de Algemene wet bestuursrecht,
is door de teammanager KCO van de gemeente Valkenswaard, onder mandaat van het college van burgemeester en wethouders en de burgemeester, de volgende medewerkster als toezichthouder aangewezen; Mevrouw Yenthe Ekstein.