Kent u ook een lokale held in Valkenswaard? Iemand die zich met hart en ziel inzet voor de gemeenschap, zonder daar iets voor terug te verwachten? Vast wel! Wellicht komt zij of hij in aanmerking voor een Koninklijke onderscheiding en is het nu uw kans om deze persoon voor te dragen! De aanvraagprocedure voor de Lintjesregen 2025 is inmiddels gestart. Neem het initiatief en zorg er voor dat iemand die het echt verdient, een ‘schouderklopje van de Koning’ krijgt. Belangrijk: dien uw voorstel op tijd in! Voor de Lintjesregen 2025 moet uw voorstel vóór 1 juli 2024 binnen zijn bij de gemeente. 

Hoe vraag ik een lintje aan?

Kijk eerst eens op www.lintjes.nl.

Vervolgens begint u met informatie verzamelen over de verdiensten van de kandidaat. En dat moet uiteraard gebeuren zonder dat hij of zij daar iets van af weet. De gegevens die u verzamelt moeten o.a. de volgende vragen beantwoorden:

  • Wat heeft de kandidaat gedaan, voor welke organisatie(s)? 
  • Wanneer is dat geweest (jaartallen)? 
  • Hoeveel tijd is de kandidaat daarmee kwijt, per week, maand of jaar? 
  • Kreeg hij daar al dan niet een vergoeding voor?

Aanvraagformulier

Al deze informatie moet u op een rijtje hebben, voor u de aanvraag kunt indienen. Een aanvraag dient u in in de woonplaats van de kandidaat. Aanvragen voor Valkenswaardse inwoners dient u dus in bij de gemeente Valkenswaard en bij voorkeur digitaal. U kunt het aanvraagformulier vinden en indienen via de website www.lintjes.nl. U kunt het ook opvragen bij mevrouw Smets van de gemeente Valkenswaard, tel. 040-2083453. Het ingevulde formulier met bijlagen kunt u vervolgens rechtstreeks naar haar mailen: lonneke.smets@valkenswaard.nl.

Criteria voor toekenning

Iemand krijgt niet zomaar een lintje. Hij of zij moet zich langdurig, intensief en op bijzondere wijze hebben ingezet voor de samenleving. De verdiensten moeten aantoonbaar zijn, onder andere met ondersteunende brieven vanuit de organisatie(s). Hij of zij moet onder andere aan onderstaande criteria voldoen:

  • Onbesproken gedrag; 
  • Maatschappelijk actief (bijvoorbeeld vrijwilligerswerk, organisatorische en/of bestuurlijke activiteiten, mantelzorg); 
  • Langdurige en intensieve inzet; 
  • Nog steeds actief zijn, of de activiteiten pas in het afgelopen half jaar hebben beëindigd; 
  • Continuïteit: de activiteiten omvatten een aaneengesloten periode; 
  • Belangeloos: betrokkene ontvangt géén vergoedingen.

Meer informatie

Wilt u bespreken of de aanvraag kans van slagen of heeft u vragen over de procedure? Neem dan contact op met de kabinetsmedewerker van de gemeente Valkenswaard, mevrouw Lonneke Smets. Zij is telefonisch bereikbaar van maandag tot en met donderdag van 9.00-12.00 uur via (040) 2083453