Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Valkenswaard wil het onrechtmatig gebruik van gemeentegrond aanpakken.
Gelijktijdig biedt het college restgronden te koop aan. Restgrond is grond waarvan het niet noodzakelijk is dat die eigendom van de gemeente blijft. Als verkoop niet mogelijk is, bijvoorbeeld omdat er kabels en leidingen in de grond liggen, kan de gemeente ervoor kiezen om de grond te verhuren.

Verzoeken om restgrond te kopen of te huren worden getoetst aan de uitgiftecriteria. De gemeente heeft voor dit project het bureau Intersolum uit Someren ingeschakeld. Het project wordt per wijk uitgevoerd. Het centrumgebied staat nu op de planning. 

Meer informatie

Voor meer informatie kunt u terecht op de website van de gemeente www.valkenswaard.nl/restgrond
Bewoners kunnen ook contact opnemen met de projectleider, Theo Thijssen. Theo is telefonisch bereikbaar op woensdag en donderdag via het telefoonnummer 040-2083519 of per e-mail theo.thijssen@valkenswaard.nl