De gemeente Valkenswaard is voornemens een huurovereenkomst aan te gaan met Valkenswaardse Rugby Club The Vets (hierna: The Vets) voor de verhuur van een clubgebouw, gelegen naast het rugbyveld. De redenen voor de gemeente om de overeenkomst met The Vets als enige serieuze gegadigde aan te gaan zijn als volgt:

  • Het gaat om een vervanging van het clubgebouw van The Vets zoals reeds besloten door de gemeenteraad.
  • Het gaat om een clubgebouw met kleedruimtes grenzend aan de reeds door The Vets in gebruik hebbende grond.
  • Gebruik van het gebouw met kleedruimtes heeft enkel nut voor het gebruik van de sportvelden welke in gebruik zijn door The Vets.
  • The Vets is de enige rugby vereniging in Valkenswaard en er zijn dan ook geen andere verenigingen die gebruik kunnen maken van de rugbyvelden waaraan grenzend het te huren gebouw ligt.

De gemeente zal na een wachttijd van 4 weken na de datum van deze publicatie uitvoering geven aan haar voornemen. Indien u van mening bent dat u ook als mogelijke gegadigde meegenomen moet worden voor de verhuur van het genoemde gebouw, dan dient u dit binnen de hiervoor genoemde wachttijd deugdelijk gemotiveerd kenbaar te maken bij de gemeente Valkenswaard. U kunt uw bericht sturen naar vastgoed@valkenswaard.nl onder verwijzing naar “verhuur clubgebouw bij rugbyvelden”.