11-10-2022

De gemeente Valkenswaard is voornemens een huurovereenkomst aan te gaan met Embryo Angling Habitats voor de verhuur van een vijver gelegen aan de Dragonder in Valkenswaard. De redenen voor de gemeente om de overeenkomst met Embryo Angling Habitats als enige serieuze gegadigde aan te gaan zijn als volgt:

  • Ze zijn de enige partij die interesse heeft in het huren van de vijver voor de vissport;
  • Ze werken samen met de andere visvereniging in Valkenswaard, HSV Venbergen;
  • Ze gaan zich inzetten voor de biodiversiteit in en rondom de vijver;
  • Ze gaan het onderhoud van de vijver en de nabije omgeving overnemen;
  • Ze gaan inzetten op het enthousiasmeren van de jeugd voor de visserij;

De gemeente zal na een wachttijd van 3 weken na de datum van deze publicatie uitvoering geven aan haar voornemen. Indien u van mening bent dat u ook als mogelijke gegadigde meegenomen moet worden voor de verhuur van de genoemde vijver, dan dient u dit binnen de hiervoor genoemde wachttijd deugdelijk gemotiveerd kenbaar te maken bij de gemeente Valkenswaard. U kunt uw bericht sturen naar vastgoed@valkenswaard.nl onder verwijzing naar “verhuur vijver Dragonder”.