Wmo - wat en voor wie?

Zorg(en) voor elkaar
De Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) zorgt ervoor dat iedereen zo lang mogelijk kan blijven meedoen in de samenleving. Bent u bijvoorbeeld slechter ter been, dan kunt u via de gemeente speciaal vervoer krijgen. Daardoor kunt u toch nog familie, vrienden en kennissen bezoeken of uw boodschappen doen. Lukt het u niet meer om zelf uw huishouden doen? Met hulp in de huishouding kunt u dan toch zo lang mogelijk zelfstandig blijven wonen. Ook een aanpassing in uw huis kan zorgen dat u langer zelfstandig blijft.

Lees meer over de Wmo.

Voor wie is de Wmo?
De Wmo is er voor iedereen die extra hulp nodig heeft. Mensen met een lichamelijke of verstandelijke beperking, ouderen of mensen met een verslaving, depressie of andere psychische klachten.

Wat is het Zorgloket ?
Het Zorgloket van de gemeente Valkenswaard bekijkt aan de hand van uw persoonlijke situatie welke Wmo-voorziening(en) u kunt krijgen. De medewerkers kijken naar uw gehele thuissituatie. We gaan er vanuit dat u de meeste zaken zelf goed kunt doen of regelen. Waar nodig zullen zij een advies voor u opstellen. Het advies is niet per definitie een voorziening die door de gemeente verstrekt wordt, maar kan ook een doorverwijzing zijn naar één van onze samenwerkingspartners, zoals Paladijn (steunpunt Mantelzorg), GGzE (Maatschappelijk Steunsysteem) of het Centrum Indicatiestelling Zorg (voor AWBZ-zorg).