Vervoer

Heeft u een beperking en kunt u daardoor geen gebruik maken van het openbaar vervoer? Dan kunt u via de Wmo een pas aanvragen voor het Collectief Vraagafhankelijk Vervoer (CVV) voor onze regio: de Taxbus. Die haalt u per deeltaxi thuis op en brengt u naar het gewenste adres. De taxi is geschikt voor mensen met een rolstoel. De CVV-pas biedt mensen die hiervoor in aanmerking komen maximaal 700 strippen per jaar. Dat is genoeg om een jaar lang binnen de regio mee te reizen. U betaalt zelf €0,65 per zone. Het systeem kent dezelfde zone-indeling als het openbaar vervoer. U mag altijd één sociaal begeleider meenemen, tegen hetzelfde tarief.

Art. 34 van het besluit maatschappelijke ondersteuning (inkomensgrens voor CVV medisch) is komen te vervallen overeenkomstig uitspraak Centrale Raad van Beroep.

Medische begeleiding

Heeft u tijdens de rit medische begeleiding nodig? Dan mag een medisch begeleider gratis meereizen. In dat geval mag u als pashouder nooit zonder begeleiding reizen.

Bent u 70 jaar of ouder?

Ouderen (70+) in de gemeente Valkenswaard kunnen ook zonder medische noodzaak een vervoerspas voor de Taxbus aanvragen. De eigen bijdrage aan het vervoer is dan € 1,10 per zone. Bij de beoordeling van de aanvraag wordt alleen gekeken naar de hoogte van het (gezamenlijke) inkomen. Ligt het inkomen boven de inkomensgrens, dan komt u niet in aanmerking voor een CVV-pas.

Vervoer buiten de regio: Valys

Buiten de regio (vanaf 5 zones) regelt de landelijke vervoerder voor gehandicapten Valys uw vervoer. Reist u regelmatig buiten de regio? Vraagt u dan ook bij Valys een vervoerspas aan. Als Valys-pashouder krijgt u jaarlijks een persoonlijk kilometerbudget. Daarmee reist u voor € 0,18 per kilometer. Taxbus en Valys stemmen deeltaxiritten van meer dan 5 zones samen af, zodat u geen last heeft van twee verschillende vervoerssystemen. Bij de gemeente kunt u een informatiebrochure van Valys krijgen.

U kunt gebruik maken van Valys wanneer u:

  • een Wmo-indicatie heeft voor een rolstoel- en/of vervoersvoorziening (bijvoorbeeld; scootermobiel of CVV-pas);
  • een gehandicaptenparkeerkaart heeft;
  • een OV-begeleiderskaart heeft.

Aanpassing eigen auto

Kunt u uw eigen auto nog wel besturen als die wordt aangepast? Die kosten kunnen vergoed worden. Ligt uw inkomen beneden de inkomensgrens? Dan krijgt deelname aan de Taxbus altijd voorrang. Alleen wanneer u door uw beperking niet aan het CVV kunt deelnemen, is het mogelijk een vergoeding te krijgen voor aanpassing van uw auto.

De vergoeding wordt maximaal eens per vijf jaar gegeven. De aan te passen auto mag niet ouder zijn dan 3 jaar. De kilometerstand mag niet hoger zijn dan 35.000 kilometer.

Bijkomende kosten van autoaanpassing, zoals keuringskosten CBR, kunt u in sommige gevallen wel vergoed krijgen. Informeer bij de gemeente naar de mogelijkheden en voorwaarden.

De aanschafkosten van een normale auto, zonder aanpassingen valt onder algemeen gebruikelijke kosten en wordt dus niet vergoed.

Scootermobiel

U kunt een scootermobiel krijgen via lease of met een persoonsgebonden budget (PGB). Bij de lease-vorm wordt alles voor u geregeld. Met een PGB bent u zelf verantwoordelijk voor de aanschaf, de verzekering en het onderhoud. Schaft u zelf de scootermobiel aan met een PGB, dan moet u deze ten minste 5 jaar gebruiken. U ontvangt het PGB ook in 5 termijnen: de eerste termijn is voor de aanschaf en het eerste jaar verzekering en onderhoud. De daarop volgende 4 jaren ontvangt u jaarlijks het PGB voor verzekering en onderhoud. Bij voortijdige beëindiging moet u de restwaarde van de scootermobiel aan de gemeente terugbetalen.

Ook voor de scootermobiel geldt een inkomensafhankelijke eigen bijdrage.

Zie ook: