Verstrekking in natura

Komt u in aanmerking voor een Wmo-voorziening, dan kunt u kiezen voor:

  • Zorg of een voorziening in natura. In 'natura' wordt alles voor u geregeld.
  • Persoonsgebonden budget (PGB). U krijgt een geldbedrag. Daarmee kunt u alles zelf kopen en regelen. U moet over het ontvangen geldbedag wel verantwoording afleggen aan de gemeente.