Persoonsgebonden budget

Als u zorg voor hulp bij het huishouden inkoopt met een PGB, bent u in sommige gevallen werkgever en dus ook verantwoordelijk voor afdracht van belastingen. Bij een PGB voor een voorziening krijgt u een programma van eisen. Daarin staat waar de voorziening aan moet voldoen. Wilt u een meer luxere uitvoering, dan betaalt u zelf de extra kosten.