Hulp bij het huishouden

Wanneer komt u niet in aanmerking voor hulp bij het huishouden?

Als u een gezonde partner of huisgenoot heeft, dan kan hij of zij de huishoudelijke taken overnemen. Dit noemt de gemeente 'gebruikelijke zorg'. Het is de normale, dagelijkse zorg die partners of ouders en inwonende kinderen boven de 18 jaar elkaar bieden. Ook als uw partner of huisgenoten een volledige baan of opleiding hebben. Hetzelfde geldt voor de zorg en opvoeding van de kinderen. Bij uitval van één van de ouders neemt de andere ouder de gebruikelijke zorg voor de kinderen over.

Kan of wil een huigenoot de zorg niet overnemen, dan kunt u geen aanspraak maken op de Wmo. Als er echte noodzaak toe is, dan kan de gemeente maximaal zes weken zorg bieden om de huisgenoot of partner huishoudelijke taken en het organiseren van het huishouden te leren.

Wanneer komt u in aanmerking?

 • U bent alleenstaande en kunt door medische redenen het huishouden niet doen.
 • U bent gehuwd of woont samen en uw partner kan eveneens door medische beperkingen het huishouden niet doen.
 • Uw gezonde partner raakt overbelast omdat hij of zij naast werk en de huishoudelijke taken extra zorg verleent. In dat geval kunt u tijdelijk extra hulp bij het huishouden krijgen.
 • De transferverpleegkundige in het ziekenhuis geeft een indicatie dat u tijdelijk hulp nodig heeft, bijvoorbeeld na een operatie. De gemeente neemt deze indicatie mogelijk over voor 3 maanden. Na deze periode kunt u eventueel verlenging aanvragen. Dit moet u zelf doen bij het Zorgloket.

Algemene voorzieningen

Voordat u aanspraak kunt maken op de Wmo zijn er algemeen gebruikelijke voorzieningen waar u eerst gebruik van dient te maken, bijvoorbeeld:

 • kinderopvang (crèche, overblijfmogelijkheden op school);
 • voor- en naschoolse opvang;
 • maaltijddienst;
 • alarmering;
 • klussendienst;
 • boodschappendienst;
 • financieel/administratieve ondersteuning;
 • hondenuitlaatdienst.

Hulp bij het Huishouden zelf inkopen met een PGB 

Met een persoonsgebonden budget (PGB) bepaalt u zelf wie er komt en op welke tijden. U bent dan budgethouder, opdrachtgever of zelfs werkgever. Werkt uw hulp minder dan drie dagen voor u, dan hoeft u geen premies af te dragen. Bij meer dan drie dagen per week is dit wel het geval. U bent dan werkgever. U moet natuurlijk uw zorgverlener op tijd betalen en u moet weten wat u moet doen als uw zorgverlener ziek wordt. Hiervoor kunt u terecht bij het Servicecentrum PGB van de Sociale Verzekeringsbank (SVB). Deze medewerkers kunnen u desgewenst ook alle werkgeverstaken uit handen nemen en uw administratie verzorgen.

Na afloop van het kalenderjaar kan het zijn dat u de gemeente moet laten zien hoe u het geld heeft besteed. U bent verplicht overzichten - rekeningen en dergelijke - van de PGB-gelden twee jaar te bewaren.

Meer informatie vindt u op www.svb.nl (opent in nieuw venster). U kunt uw vraag ook mailen naar pgb@svb.nl of bellen met nummer 030-2648200.

Hulp bij het Huishouden in Natura

Vraagt u hulp bij het huishouden in natura aan, dan heeft u zelf geen omkijken naar alle verantwoordelijkheden. De gemeente geeft opdracht aan de zorgverlener en zorgt dat alles wordt geregeld.