Keukentafelgesprek

Met iedereen die een aanvraag wil doen voor een Wmo-voorziening, dus een beroep wil doen op de compensatieplicht van de Wmo, zal eerst een aanmeldingsgesprek gevoerd worden, ook wel het 'keukentafelgesprek' genoemd.

Het keukentafelgesprek houdt in dat er een Wmo-consulent op huisbezoek komt. Dan wordt samen met u, uw complete situatie naar aanleiding van uw hulpvraag geïnventariseerd. Deze inventarisatie gaat uit van uw persoonlijke situatie en geeft minimaal een beeld van:

  • De problemen die u ervaart in uw dagelijks functioneren door lichamelijke of psychische beperkingen.
  • De mogelijkheden die u hebt, ondanks het probleem.
  • De onmogelijkheden die u ondervindt door het probleem.
  • Wat uw behoeftes zijn, waarbij u mogelijk ondersteuning nodig heeft.
  • Of er mensen zijn die u helpen (mantelzorger) en waarmee zij u helpen.
  • Welke oplossingen er mogelijk zijn buiten de Wmo
  • Indien er geen oplossingen zijn buiten de Wmo, zal er gekeken worden welke oplossingen de Wmo u kan bieden.

Het gesprek is voor iedereen die voor het eerst een beroep doet op de compensatieplicht in het kader van de Wmo de logische start. Wie door eerdere aanvragen en een eerder gesprek al bekend is, kan wellicht de fase van het gesprek overslaan. Dit zal niet altijd het geval zijn. Na een gewijzigde situatie kan het van belang zijn een nieuw of een aanvullend gesprek te houden.

Een Wmo-consulent voert het gesprek. Wmo-consulenten zijn uitstekend op de hoogte van de in de regio aanwezige mogelijkheden, maar ook van de individuele voorzieningen die de gemeente in het kader van de Wmo verstrekt.

De uitkomsten en adviezen van het gesprek worden vastgelegd in een verslag.