de Wmo

De Wmo bestaat uit negen onderdelen:

 1. een betere sociale samenhang en leefbaarheid in dorpen, wijken en buurten
 2. ondersteuning om problemen bij jongeren te voorkomen en ouders te helpen bij de opvoeding
 3. informatie, advies en ondersteuning
 4. ondersteunen van mantelzorgers en vrijwilligers
 5. stimuleren van deelname aan het maatschappelijke verkeer en van het zelfstandig functioneren van mensen met een beperking, een psychosociaal probleem of een chronisch psychisch probleem
 6. verlenen van voorzieningen aan mensen met een beperking, een chronisch psychisch probleem of een psychosociaal probleem om langer zelfstandig te kunnen leven en mee te kunnen doen aan de maatschappij
 7. maatschappelijke opvang, waaronder vrouwenopvang
 8. openbare geestelijke gezondheidszorg, met uitzondering van psychosociale hulp bij rampen
 9. verslavingsbeleid

Voor de punten 3, 5 en 6 kunt u terecht bij het Zorgloket. De andere punten voert de gemeente uit in samenwerking met haar partners.

1. sociale samenhang in en leefbaarheid van dorpen, wijken en buurten

Dit doet de gemeente bijvoorbeeld in 'wijken met een accent': werk in wijken gericht op wonen en welzijn. Twee wijkcoördinatoren leiden dit in goede banen.
Klik hier voor meer informatie: www.valkenswaard.nl onder leven in Valkenswaard / leefbaarheid.

2. ondersteuning om problemen bij jongeren te voorkomen en ouders te helpen bij de opvoeding

Het Centrum voor Jeugd en Gezin (CJG) biedt alle kinderen en gezinnen hulp en ondersteuning bij het opgroeien en opvoeden. Er werken deskundige medewerkers van Zuidzorg, Algemeen Maatschappelijk Werk Dommelregio en GGD Brabant Zuidoost. Alle diensten zijn gratis. U kunt het CJG bezoeken, bellen of een brief of e-mail sturen. Kijk op www.cjgvalkenswaard.nl (opent in nieuw venster) voor meer informatie.

3. informatie, advies en ondersteuning

In het informatie- en adviescentrum van Paladijn Welzijn kunt u terecht met al uw vragen over wonen, zorg en welzijn. U vindt het informatiecentrum in het 'dropgebouw' op de Maastrichterweg 51 op de 1e etage. Openingstijden: maandag t/m vrijdag van 10.00 tot 12.30 uur. U kunt hen ook bellen op 040-2013136 of mailen naar informatiecentrum@paladijn-welzijn.nl.

Bij het Zorgloket in het gemeentehuis kunt u terecht met al uw vragen over de Wmo, op maandag t/m vrijdag van 9.00 tot 12.30 uur, telefoonnummer 040-2083444, mailadres sociaalteam@valkenswaard.nl.

4. ondersteunen van mantelzorgers en vrijwilligers

Paladijn Welzijn heeft een steunpunt Mantelzorgers en een steunpunt Vrijwilligers.

Bij het steunpunt Vrijwilligers kunt u terecht als u vrijwilligers nodig heeft (voor bijvoorbeeld een evenement), of wanneer u een vrijwillige medewerker zoekt. Bent u op zoek naar vrijwilligerswerk? Dan kan het steunpunt voor u bemiddelen.

Bij het steunpunt mantelzorg kunt u informatie aanvragen over:

 • het Persoonsgebonden budget;
 • de stem van de mantelzorger in uw regio;
 • verborgen zorgen: opgroeien met een chronisch zieke vader of moeder;
 • kosten van handicap en ziekte;
 • zorg in de laatste levensfase.

Ook is er een nieuwsbrief (1x per kwartaal) met informatie voor mantelzorgers.

U vindt de beide steunpunten in het 'dropgebouw' aan de Maastrichterweg 51 op de 1e etage. Openingstijden: maandag t/m vrijdag van 9.30 tot 12.00 uur. Telefoon: 040-2013136 of mail naar informatiecentrum@paladijn-welzijn.nl of steunpuntvrijwilligerswerk@paladijn-welzijn.nl.

5. bevorderen van deelname aan het maatschappelijke verkeer

De Wmo stelt 'meedoen' en je thuis voelen in de eigen leef- en woonomgeving centraal. Daarvoor bestaan verschillende algemene maatregelen, zoals subsidies aan vrijwilligersorganisatie om activiteiten op te zetten, huisbezoeken aan ouderen van Paladijn en signaleringsnetwerken om kwetsbare doelgroepen actief op te sporen en te helpen.

6. voorzieningen voor mensen met een beperking, een chronisch psychisch probleem of een psychosociaal probleem om zelfstandig te functioneren of mee te doen aan de maatschappij

Dit behoort tot de taken van het Zorgloket in het gemeentehuis van de gemeente Valkenswaard, telefoonnummer 040-2083444, mailadres sociaalteam@valkenswaard.nl. Openingstijden: maandag t/m vrijdag van 10.00 tot 12.30 uur.

7. maatschappelijke opvang, waaronder vrouwenopvang

Maatschappelijke opvang bestaat uit het tijdelijk bieden van onderdak en begeleiding aan mensen die, al dan niet gedwongen, de thuissituatie hebben verlaten en die zichzelf, om wat voor reden dan ook, niet kunnen redden in de samenleving.

Vrouwenopvang is het tijdelijk bieden van onderdak, begeleiding, informatie en advies aan vrouwen die de thuissituatie hebben verlaten door problemen van relationele aard of geweld.

8. bevorderen van openbare geestelijke gezondheidszorg, met uitzondering van psychosociale hulp bij rampen

Openbare Geestelijke GezondheidsZorg (OGGZ) signaleert en begeleidt mensen in een kwetsbare positie en risicogroepen. Ze leggen contact tussen organisaties over de uitvoering van de OGGZ.

9. verslavingsbeleid

Om verslaving te voorkomen en een bestaande verslaving te behandelen, heeft de gemeente een verslavingsbeleid ontwikkeld. Hier horen ook bij de bestrijding van overlast door verslaving en preventieprogramma's voor jongeren en hun ouders.

Voor de punten 7, 8 en 9 wordt er regionaal samengewerkt en is de gemeente Eindhoven centrumgemeente met geschikte voorzieningen. Waar nodig zijn er ook binnen de gemeente Valkenswaard acties, zoals preventieactiviteiten voor alcohol en drugs in het basis- en middelbaar onderwijs.