Algemeen gebruikelijke zorg

Voor algemeen gebruikelijke voorzieningen geeft de gemeente geen Wmo-voorziening. Dat zijn voorzieningen waarover u gelet op uw individuele situatie, ook zonder handicap of beperking, zou kunnen beschikken.

U moet hierbij denken aan voorzieningen die moeten voldoen aan de volgende voorwaarden:

  • die in de reguliere handel verkrijgbaar zijn, en
  • die niet speciaal voor gehandicapten bedoeld zijn, en
  • die niet aanzienlijk duurder zijn dan vergelijkbare producten met hetzelfde doel.

Het begrip zorgt vaak voor verwarring omdat algemeen gebruikelijke voorzieningen soms wel specifiek voor een handicap worden aangeschaft, maar vanwege hun algemeen gebruikelijke karakter toch niet vergoed worden, bijvoorbeeld een mengkraan met één hendel.

Ook worden voorzieningen als een toiletstoel of een wandbeugel als algemeen gebruikelijk beschouwd. Dit zijn middelen die door de lage prijs, via de eigen bijdrage alsnog zelf betaald worden. Indien u een minimuminkomen heeft, kunt u in aanmerking komen voor bijzondere bijstand (opent in nieuw venster).