Wijze verstrekking

Verstrekking in natura

Komt u in aanmerking voor een Wmo-voorziening, dan kunt u kiezen voor:

  • Zorg of een voorziening in natura. In 'natura' wordt alles voor u geregeld.
  • Persoonsgebonden budget (PGB). U krijgt een geldbedrag. Daarmee kunt u alles zelf kopen en regelen. U moet over het ontvangen geldbedag wel verantwoording afleggen aan de gemeente.

Persoonsgebonden budget

Als u zorg voor hulp bij het huishouden inkoopt met een PGB, bent u in sommige gevallen werkgever en dus ook verantwoordelijk voor afdracht van belastingen. Bij een PGB voor een voorziening krijgt u een programma van eisen. Daarin staat waar de voorziening aan moet voldoen. Wilt u een meer luxere uitvoering, dan betaalt u zelf de extra kosten.

Financiële tegemoetkoming

Een financiële tegemoetkoming is een geldbedrag dat is bedoeld om een bepaalde Wmo-voorziening te betalen. Het is meestal geen kostendekkende vergoeding, maar een bedrag dat u of de leverancier van de gemeente krijgt als tegemoetkoming in de kosten.

Eigen bijdrage

Voor alle Wmo-voorzieningen, behalve het Collectief Vraagafhankelijk Vervoer (CVV) en rolstoelvoorzieningen, betaalt u een eigen bijdrage. Dit geldt bij verstrekkingen in natura en bij een PGB.

Hoogte eigen bijdrage

Het Centraal Administratie Kantoor (CAK) berekent hoe hoog uw eigen bijdrage is. De eigen bijdrage wordt gebaseerd op uw inkomen en dat van uw eventuele partner van de twee voorgaande kalenderjaren. Het CAK vraag dit aan bij de Belastingdienst. De eigen bijdrage betaalt u in termijnen van 4 weken:

  • voor hulp bij het huishouden geldt de eigen bijdrage zolang u hulp ontvangt
  • voor woonvoorzieningen betaalt u drie jaar lang een eigen bijdrage (39 perioden)
  • voor voorzieningen in lease betaalt u vijf jaar lang de eigen bijdrage (65 perioden).

Voor meer informatie ga naar www.hetcak.nl.