Platform gehandicapten

De Stichting Platform Gehandicapten Valkenswaard wordt gesubsidieerd door de gemeente Valkenswaard. In het platformbestuur hebben naast ervaringsdeskundigen uit de doelgroep ook mensen zitting die zich direct of indirect bezighouden met gehandicaptenbeleid.

Verder onderhoudt het platform goede contacten met winkeliersverenigingen, woningbouwverenigingen en dergelijke. Het platform wordt inhoudelijk ondersteund door de Stichting ZET.

Doel

Het platform dient als inspraak- en adviesorgaan voor alle inwoners van de gemeente Valkenswaard met een lichamelijke en/of verstandelijke handicap, ook als zij niet rechtstreeks een beroep kunnen doen op de Wmo.

Het platform is betrokken bij het gemeentelijk gehandicaptenbeleid, volgt het kritisch en stuurt mede bij. Daarnaast streeft het platform naar bevordering van inspraak, advisering, samenwerking tussen organisaties, informatieverstrekking en onderzoek naar knelpunten en behoeften.

Werkgroepen

Binnen het platform zijn vijf werkgroepen actief. Zij houden zich bezig met de volgende onderwerpen:

  • Wmo
  • Infrastructuur
  • Voorzieningen
  • Vrije tijd
  • PR en communicatie.


Het Platform Gehandicapten Valkenswaard heeft een informatieve website www.gehandicaptenvalkenswaard.nl.

Telefonisch is het Platform te bereiken op nummer 06-12992355, dit is het mobiele nummer van de secretaris.