Keukentafelgesprek

Met iedereen die een aanvraag wil doen voor een Wmo-voorziening, dus een beroep wil doen op de compensatieplicht van de Wmo, zal eerst een aanmeldingsgesprek gevoerd worden, ook wel het 'keukentafelgesprek' genoemd.

Het keukentafelgesprek houdt in dat er een Wmo-consulent op huisbezoek komt. Dan wordt samen met u, uw complete situatie naar aanleiding van uw hulpvraag geïnventariseerd. Deze inventarisatie gaat uit van uw persoonlijke situatie en geeft minimaal een beeld van:

 • De problemen die u ervaart in uw dagelijks functioneren door lichamelijke of psychische beperkingen.
 • De mogelijkheden die u hebt, ondanks het probleem.
 • De onmogelijkheden die u ondervindt door het probleem.
 • Wat uw behoeftes zijn, waarbij u mogelijk ondersteuning nodig heeft.
 • Of er mensen zijn die u helpen (mantelzorger) en waarmee zij u helpen.
 • Welke oplossingen er mogelijk zijn buiten de Wmo
 • Indien er geen oplossingen zijn buiten de Wmo, zal er gekeken worden welke oplossingen de Wmo u kan bieden.

Het gesprek is voor iedereen die voor het eerst een beroep doet op de compensatieplicht in het kader van de Wmo de logische start. Wie door eerdere aanvragen en een eerder gesprek al bekend is, kan soms de fase van het gesprek overslaan. Na een gewijzigde situatie kan het van belang zijn een nieuw of een aanvullend gesprek te houden.

Een Wmo-consulent voert het gesprek. Wmo-consulenten zijn uitstekend op de hoogte van de in de regio aanwezige mogelijkheden buiten de Wmo, maar ook van de individuele voorzieningen die de gemeente in het kader van de Wmo verstrekt. De uitkomsten en adviezen van het gesprek worden vastgelegd in een verslag.

Onafhankelijke cliëntondersteuning

Tijdens het keukentafelgesprek bestaat de mogelijkheid om u te laten bijstaan door een onafhankelijke cliëntondersteuner. Deze persoon behartigt uw belangen. U hoeft zelf niet te betalen voor de cliëntondersteuner, dat doet de gemeente. Maar deze ondersteuner is wel onafhankelijk van de gemeente.
U kunt hiervoor contact opnemen met MEE Zuidoost Brabant op telefoonnummer 040-2140404. Bent u 50+ en wilt u gebruik maken van de vrijwillige cliëntondersteuners van Seniorenbelang Valkenswaard? Neem dan contact op met Walter Mertens (040-20 25 132) of Margriet Akkermans (040-20 17 472). 

Voorbereiding Keukentafelgesprek

Er is met u een afspraak gemaakt voor een huisbezoek. We nemen dan een aantal zaken met u door omdat we graag inzicht krijgen in uw woon- en leefsituatie.

We bespreken tijdens het gesprek met u verschillende onderwerpen. Hierdoor krijgen we een compleet beeld van uw situatie. Hieronder staan voorbeeldvragen per onderwerp.

Huisvesting
 • in wat voor soort woning woont u (koop/huur)?
 • hoe geschikt is deze woning voor u?
Huiselijke relaties
 • hoe is uw leefsituatie?
 • hoe beschrijft u uw relatie met uw partner en kinderen?
Financiën
 • hoe is uw financiële huishouding geregeld?
 • bent u bekend met het CAK en de 'eigen bijdrage'?
Sociaal Netwerk
 • wie behoren tot uw sociaal netwerk?
 • wat betekent het sociaal netwerk voor u?
Lichamelijke gezondheid
 • hoe is uw lichamelijke gezondheid?
 • is uw gezondheid stabiel of verwacht u verbetering/verslechtering?
 • bent u onder behandeling van specialistische zorg?
 • welke medicijnen gebruikt u?
Praktisch functioneren
 • in hoeverre bent u zelfredzaam?
 • waarin ervaart u tekortkomingen?
 • wat kunt u zelf bijdragen aan een oplossing?
 • van welke hulpmiddelen of voorzieningen maakt u gebruik?
Psychisch functioneren
 • hoe ervaart u uw zelfstandigheid en onafhankelijkheid?
 • waarin ervaart u tekortkomingen?
 • wat kunt u zelf bijdragen aan een oplossing?

Dagbesteding

 • hoe vult u uw dag in?
 • wat zou u daarin willen veranderen?
Maatschappelijke Participatie
 • bent u betekenisvol voor iemand anders?
 • hoe belangrijk vindt u dit?