Hartritmeherstellers / AED's

AED

Een AED (ook wel defibrillator genoemd) is een apparaat waarmee in geval van een hartstilstand  een elektrische schok aan het hart kan worden toegediend, zodat het hart daarna weer het ritme kan 'oppakken'. Het gebruik van deze AED’s in combinatie met reanimatie vergroten de overlevingskans bij een plotselinge hartstilstand aanzienlijk.

Sinds kort is in de gemeente Valkenswaard een overzicht beschikbaar van alle locaties waar een AED hangt. Het overzicht is te vinden op de website van EHBO vereniging Sint Nicolaas www.ehbo-stnicolaas.nl. Met een AED oftewel een hartdefibrillator, kun je bij iemand met een hartstilstand een elektrische schok aan het hart toedienen en zo – in combinatie met reanimatie- een leven redden. In de gemeente Valkenswaard bestond tot voor kort geen overzicht van alle AED locaties.

Sinds de gemeente, samen met het coöperatiefonds van Rabobank Valkenswaard-Waalre, enkele jaren geleden 14 AED's aanschafte, is er een flink aantal bijgekomen van lokale instellingen, verenigingen en ondernemers. Stichting Sociëteitswerk voor Ouderen Valkenswaard (SSOV) heeft ze voor de gemeente geïnventariseerd. EHBO-vereniging St. Nicolaas completeerde de lijst en plaatste die op haar website. De teller staat nu op 44 AED’s. De EHBO-vereniging beheert namens de gemeente de AED’s.

AED-cursus

Met de EHBO vereniging zijn afspraken gemaakt over de AED-cursussen, In het kader van deskundigheidsbevordering van haar inwoners bekostigt de gemeente Valkenswaard de helft van de kosten van de cursus die € 30,- bedragen. Dit betekent dat particulieren aan de EHBO-vereniging een bijdrage van € 15,- betalen. De gemeente betaalt achteraf de andere helft aan de EHBO-vereniging. Voor meer informatie over de cursus kunt u bellen met de vereniging, telefoonnummer: 2016669. U kunt ook de website bezoeken: www.ehbo-stnicolaas.nl.

 

SMS-alert naar burgers bij hartstilstand in buurt

Sinds 2013 vervangt HartslagNu AED Alert in de regio's Arnhem en Eindhoven

Wat is HartslagNu?

HartslagNu is het nieuwe alarmeringssysteem voor het inschakelen van burgers bij reanimaties. HartslagNu is ontwikkeld in opdracht van de stichting Hartslag voor Nederland, een samenwerkingsverband van regionale ambulancediensten ter bevordering en facilitering van burgerhulpverlening aan slachtoffers van een acute circulatiestilstand. Onder het motto "Van elkaar, met elkaar en voor elkaar" streeft de stichting naar één platform voor heel Nederland, waarbij in elke ambulanceregio gelijk wordt gehandeld.

Waar wordt HartslagNu ingezet?

Nederland kent 24 ambulanceregio's. Op de website www.hartslagnu.nl is een kaartje te vinden van de verdeling daarvan over Nederland. Hierop kun je zien of je ook in een regio woont waar HartslagNu actief is of binnenkort zal worden. Dit is in totaal in 17 van de 24 regio’s het geval. We zijn daarmee een aardig eind op weg naar een landelijke dekking! In totaal staan er in januari 2013 bijna 45000 burgerhulpverleners in HartslagNu.

Gegevens beheren

Op de website www.hartslagnu.nl kun je van alles lezen over HartslagNu. Via deze website kun je inloggen voor het beheren van je eigen gegevens, op dezelfde manier als je gewend was met AED Alert of AED Locator. Het inloggen gebeurt met je mobiele telefoonnummer als gebruikersnaam en met het wachtwoord dat je gewend was. Ben je je wachtwoord kwijt dan kan er een nieuw wachtwoord worden opgevraagd. Je komt vervolgens in het besloten gedeelte terecht waar je je eigen gegevens en die van de eventuele AED’s die je beheert kunt inzien en aanpassen. Ook kun je daar zien welke oproepen je hebt gehad en is er de mogelijkheid om een evaluatieformulier m.b.t. die oproep in te vullen.

Belangrijk is dat de AED aangemeld moet zijn bij HartslagNu. Eigenaren van een AED kunnen zich gratis aanmelden bij HartslagNu zodat ook hun AED ingezet kan worden bij een hartstilstand in de buurt.

'Met HartslagNu wordt een slachtoffer snelle en adequate hulp geboden waardoor de kans op overleven toeneemt'.