WOZ-portaal

Elk jaar stelt de gemeente de WOZ-waarde vast van alle panden binnen de gemeentegrenzen. WOZ staat voor Wet op Onroerende Zaken. U kunt de vastgestelde waarde van uw pand inzien op het WOZ-portaal. Hier vindt u ook informatie over de manier waarop de waarde bepaald wordt en hoe u bezwaar kunt maken.

De WOZ-waarde van een pand wordt gebruikt om de hoogte van de OZB (onroerende zaakbelasting) vast te stellen. Dit is een van de belastingen die de gemeente heft. In de bijsluiter gemeentelijke belastingen (849 kB) vindt u een overzicht van alle belastingen en bijbehorende tarieven. Er staat ook in hoe u bezwaar kunt maken, kwijtschelding kunt aanvragen en hoe u de betaling kunt regelen.

Ga verder naar: