WOZ-loket

De gemeente stelt de waarde van uw woning of bedrijfspand vast door het te taxeren. De uitkomst van die taxatie heet de WOZ-waarde. Het taxatieverslag kunt u via het WOZ-loket inzien. Het WOZ-loket is beschikbaar vanaf het moment waarop u uw aanslagbiljet heeft ontvangen. U logt in met uw DigiD.

Voor bedrijven is het helaas niet mogelijk om het taxatieverslag digitaal op te vragen. U kunt het taxatieverslag wel opvragen per e-mail belastingen@valkenswaard.nl.

Ga verder naar: WOZ-loket

Wet WOZ

De Wet waardering onroerende zaken (WOZ) regelt dat gemeenten de waarde van onroerende zaken ieder jaar opnieuw vaststelt. Voor de taxatie van de WOZ-waarde wordt gekeken naar de verkoopprijzen die betaald zijn rond de waardepeildatum. Voor het belastingjaar 2016 is de waardepeildatum 1 januari 2015. Daarbij wordt uitgegaan van de waarde die een woning, bedrijfspand of onbebouwde grond zou hebben gehad op 1 januari 2015, uitgaande van de toestand op 1 januari 2016.

Waarde in het economische verkeer

De waarde van een woning wordt bepaald alsof de woning op 1 januari 2015 leeg verkocht is en onmiddellijk in gebruik kan worden genomen. Dat wil zeggen: de prijs die het huis of bedrijfspand, leeg opgeleverd en klaar voor gebruik, zou opleveren. Met huur, verhuur, hypotheken en andere zakelijke rechten (zoals erfpacht) wordt bij de taxatie dus geen rekening gehouden.

WOZ voor huurders

Per 1 oktober 2015 is het Woningwaarderingsstelsel gewijzigd. Door het nieuwe stelsel heeft de WOZ-waarde invloed op de maximale huurprijs van zelfstandige, sociale woningen. Huurders kunnen vanaf 1 oktober 2015 een belang hebben bij de WOZ-waarde. De gemeente Valkenswaard vermeldt daarom vanaf 2016 de WOZ-waarde ook op het aanslagbiljet van huurders .Uiteraard betalen huurders van woningen over de WOZ-waarde geen gemeentelijke belastingen, zoals OZB.