Wijkgericht Werken (WGW) en wijkcoördinatie

De gemeente Valkenswaard werkt wijkgericht. Dit houdt in dat wij binnen de mogelijkheden handelen vanuit de behoeften van de burgers en proberen in te spelen op vragen van inwoners.

Komt u als individu naar het gemeentehuis, dan krijgt u te maken met een medewerk(st)er van het Klantcontactcentrum. Benadert u de gemeente als groep (bewoners), dan komt u terecht bij een wijkcoördinator.

Wijkcoördinatoren op locatie

De wijkcoördinatoren vormen de verbindende schakel tussen de inwoners van Valkenswaard en de gemeentelijke organisatie. Zij hebben op gezette tijden hun werkplek in de wijken. U bent daar van harte welkom.

Peter Franken

Aandachtsgebied Dommelen (inclusief Lage Heide), Borkel en Schaft en buitengebied gemeente. Informatie over de werkplek(ken) in de wijk kunt u vinden op www.wijkraaddommelen.nl en www.dorpsinitiatiefbes.nl. Peter is telefonisch te bereiken via (040) 2083664. Mailen kan ook naar gemeente@valkenswaard.nl t.a.v. Peter Franken.

Ton Hendriks*

Aandachtsgebied de bebouwde kom van Valkenswaard, exclusief Geenhoven en Hoge Akkers. Informatie over de werkplek(ken) in de wijk kunt u vinden op www.hetgegraaf.nl. Ton is telefonisch te bereiken via (040) 2083663. Mailen kan ook naar gemeente@valkenswaard.nl t.a.v. Ton Hendriks.

Petra van Beckhoven

Aandachtsgebied Geenhoven en Hoge Akkers. In Geenhoven heeft de wijkcommissie (www.wijkcommissiegeenhoven.nl) iedere donderdag van 10.00 - 11.00 uur een inloopuur in het Rode Kruisgebouw, Gelukken 15a, voor alle vragen en opmerkingen. Inwoners van Hoge Akkers worden uitgenodigd contact op te nemen met de wijkcommissie Hoge Akkers (www.hoge-akkers.nl) of rechtstreeks met de wijkcoördinator. Petra is telefonisch te bereiken via (040) 2083484 op dinsdag, donderdag en vrijdag. Mailen kan ook naar gemeente@valkenswaard.nl t.a.v. Petra van Beckhoven.

* De wijk Het Gegraaf wordt momenteel waargenomen door Peter Franken. De Turfberg wordt tijdelijk waargenomen door Petra van Beckhoven.