Borkel en Schaft

Hieronder vindt u informatie over de woon- en leefbaarheid in Borkel en Schaft. Het directe aanspreekpunt binnen deze wijk is de dorpsraad Borkel en Schaft. Daarnaast heeft elke wijk een wijkcoördinator vanuit de gemeente, zie hiervoor wgw - wijkgericht werken en wijkcoördinatie.