Dommelen

Hieronder vindt u informatie over de woon- en leefbaarheid in Dommelen. Het directe aanspreekpunt binnen deze wijk is wijkraad Dommelen. Daarnaast heeft elke wijk een wijkcoördinator vanuit de gemeente, zie hiervoor wgw - wijkgericht werken en wijkcoördinatie.