Werk- en verkeersinfo

Gemeente plaatst peilbuizen om grondwater te meten
De gemeente plaatst van 18 augustus tot medio oktober circa 45 peilbuizen binnen de bebouwde kom voor het meten van de grondwaterstand.

Reconstructie riolering en herinrichting Haagstraat en Kempischebaan
Vanaf 25 augustus gaan de rioleringswerkzaamheden van start. In totaal duurt het werk tot medio december.

Werk aan kabels en leidingen
De nutsbedrijven zijn op diverse plaatsen in Dommelen en Valkenswaard bezig met het vervangen van ondergrondse kabels en leidingen voor gas, water en elektriciteit. Vooral in oudere wijken (zoals oud-Dommelen en Geenhoven). De nutsbedrijven zijn eigenaar van de netwerken en zijn daarom opdrachtgever voor de werkzaamheden. Zij informeren vooraf de direct aanwonenden met een brief. De gemeente heeft regelmatig afstemming met de nutsbedrijven om waar mogelijk werkzaamheden te combineren, zodat straten niet onnodig in korte tijd meermalen worden opgebroken.

Verkeersmaatregelen Outdoor Autoshow
Op zondag 5 oktober vindt het evenement ‘Outdoor Autoshow’ plaats op het marktplein. In verband hiermee gelden wegafsluitingen van 07.00 tot 19.00 uur.

Reinigen waterdoorlatende bestrating
Vanaf maandag 6 oktober tot vrijdag 17 oktober gaat de gemeente de waterdoorlatende bestrating van een aantal rijbanen en parkeerplaatsen reinigen.

Onderhoud aan riolering
Van maandag 6 oktober tot en met vrijdag 14 november voert de gemeente Valkenswaard onderhoud uit aan het rioolstelsel.