Werk- en verkeersinfo

Gemeente plaatst peilbuizen om grondwater te meten
De gemeente plaatst van 18 augustus tot medio oktober circa 45 peilbuizen binnen de bebouwde kom voor het meten van de grondwaterstand.

Reconstructie riolering en herinrichting Haagstraat en Kempischebaan
Vanaf 25 augustus gaan de rioleringswerkzaamheden van start. In totaal duurt het werk tot medio december.

Werk aan kabels en leidingen
De nutsbedrijven zijn op diverse plaatsen in Dommelen en Valkenswaard bezig met het vervangen van ondergrondse kabels en leidingen voor gas, water en elektriciteit. Vooral in oudere wijken (zoals oud-Dommelen en Geenhoven). De nutsbedrijven zijn eigenaar van de netwerken en zijn daarom opdrachtgever voor de werkzaamheden. Zij informeren vooraf de direct aanwonenden met een brief. De gemeente heeft regelmatig afstemming met de nutsbedrijven om waar mogelijk werkzaamheden te combineren, zodat straten niet onnodig in korte tijd meermalen worden opgebroken.

Onderhoud aan riolering
Van maandag 6 oktober tot en met vrijdag 14 november voert de gemeente Valkenswaard onderhoud uit aan het rioolstelsel. 

Werkzaamheden nutsbedrijven op De Schaapsloop
Van maandag 13 oktober tot en met vrijdag 7 november voeren de nutsbedrijven werkzaamheden uit aan gas- water- en elektriciteitsvoorzieningen op diverse locaties op industrieterrein De Schaapsloop. Ze werken op enkele locaties aan de John F. Kennedylaan, vanaf de bocht (na de Warande) tot aan het kruispunt met De Vest. Verder op de kruising met De Haak en in een stuk van De Vest, ter hoogte van VDL en het Karting centrum (huisnummer 12).

Borstelen van wegen
Vanaf 13 oktober zet de gemeente vier weken een borstelmachine in voor het reinigen van wegen en vervuilde locaties.

Onderhoud aan bestratingen
Van 20 oktober tot medio december voert de gemeente onderhoud uit aan bestratingen.diverse bestratingen. Het gaat om werkzaamheden van uiteenlopende grootte aan voet- en fietspaden, rijbanen en parkeervoorzieningen.

Verkeersmaatregelen Valkenloop
Op zondag 2 november gelden van 09.00 tot 15.00 uur wegafslulitingen in verband met de jaarlijkse Valkenloop 2014.