Werk- en verkeersinfo

Gemeente plaatst peilbuizen om grondwater te meten
De gemeente plaatst van 18 augustus tot medio oktober circa 45 peilbuizen binnen de bebouwde kom voor het meten van de grondwaterstand.

Reconstructie riolering en herinrichting Haagstraat en Kempischebaan
Vanaf 25 augustus gaan de rioleringswerkzaamheden van start. In totaal duurt het werk tot medio december.

Verkeersmaatregelen Truckrun
Zaterdag 20 september is de jaarlijkse Truckrun van 12.00 tot 16.00 uur. In verband met de Truckrun gelden geen speciale verkeersmaatregelen of wegafsluitingen.