Werk- en verkeersinfo

Onderhoud bospercelen en houtsingels Dommeldal
De komende weken gaat de gemeente Valkenswaard onderhoud uitvoeren in de weilanden, bospercelen en houtsingels in het Dommeldal tussen Valkenswaard en Dommelen. 

Reconstructie riolering en herinrichting Haagstraat en Kempischebaan
Vanaf 25 augustus gaan de rioleringswerkzaamheden van start. In totaal duurt het werk tot medio december.

Werk aan kabels en leidingen
De nutsbedrijven zijn op diverse plaatsen in Dommelen en Valkenswaard bezig met het vervangen van ondergrondse kabels en leidingen voor gas, water en elektriciteit. Vooral in oudere wijken (zoals oud-Dommelen en Geenhoven). De nutsbedrijven zijn eigenaar van de netwerken en zijn daarom opdrachtgever voor de werkzaamheden. Zij informeren vooraf de direct aanwonenden met een brief. De gemeente heeft regelmatig afstemming met de nutsbedrijven om waar mogelijk werkzaamheden te combineren, zodat straten niet onnodig in korte tijd meermalen worden opgebroken.

Onderhoud aan bestratingen
Van 20 oktober tot medio december voert de gemeente onderhoud uit aan bestratingen.diverse bestratingen. Het gaat om werkzaamheden van uiteenlopende grootte aan voet- en fietspaden, rijbanen en parkeervoorzieningen.

Herstraten om wateroverlast Dommelen-Noord aan te pakken
De gemeente is gestart met herstraten van de verharding/bestrating op diverse locaties in de omgeving van de Wannerwei en Schrijnerwei in Dommelen. De werkzaamheden zijn onderdeel van de maatregelen waarmee de gemeente de wateroverlast in Dommelen-noord aanpakt. Het werk duurt tot de kerstvakantie.

Verkeersmaatregelen vanwege ijsbaan en weekmarkt
Van 6 december 2014 tot en met 4 januari 2015 staat de ijsbaan weer op het marktplein in Valkenswaard. Op de donderdagen 11 en 18 december staat de weekmarkt gedeeltelijk op de rijbaan van de N69 en gelden omleidingsroutes voor het verkeer en de busdiensten.