Werk- en verkeersinfo

Onderhoud bospercelen en houtsingels Dommeldal
De komende weken gaat de gemeente Valkenswaard onderhoud uitvoeren in de weilanden, bospercelen en houtsingels in het Dommeldal tussen Valkenswaard en Dommelen. 

Fietspad Bels Lijntje tussen A67 en Heezerenbosch tijdelijk afgesloten
De werkzaamheden worden in twee fases uitgevoerd in de periode van 17 tot 28 november op doordeweekse dagen van 8.00 tot 17.00 uur. Buiten deze uren is het fietspad vrij toegankelijk.

Reconstructie riolering en herinrichting Haagstraat en Kempischebaan
Vanaf 25 augustus gaan de rioleringswerkzaamheden van start. In totaal duurt het werk tot medio december.

Werk aan kabels en leidingen
De nutsbedrijven zijn op diverse plaatsen in Dommelen en Valkenswaard bezig met het vervangen van ondergrondse kabels en leidingen voor gas, water en elektriciteit. Vooral in oudere wijken (zoals oud-Dommelen en Geenhoven). De nutsbedrijven zijn eigenaar van de netwerken en zijn daarom opdrachtgever voor de werkzaamheden. Zij informeren vooraf de direct aanwonenden met een brief. De gemeente heeft regelmatig afstemming met de nutsbedrijven om waar mogelijk werkzaamheden te combineren, zodat straten niet onnodig in korte tijd meermalen worden opgebroken.

Onderhoud aan bestratingen
Van 20 oktober tot medio december voert de gemeente onderhoud uit aan bestratingen.diverse bestratingen. Het gaat om werkzaamheden van uiteenlopende grootte aan voet- en fietspaden, rijbanen en parkeervoorzieningen.