Werk- en verkeersinfo

Start uitvoering Waterhuishoudingsplan Schaapsloop 1
De gemeente is op maandag 12 januari gestart met fase 1 van de uitvoering van Waterhuishoudingsplan Schaapsloop 1.Het gaat hierbij om het verbeteren van de riolering en waterafvoer op bedrijventerrein De Schaapsloop 1.In combinatie met de rioolwerkzaamheden, krijgt de inrichting van het openbaar gebied een kwaliteitsimpuls, waardoor de uitstraling van het bedrijventerrein verbetert. In totaal duurt het werk (fase 1 en fase2) tot eind juli 2015.

Werk bij kruising J.F. Kennedylaan-De Vest
In verband met uitvoering Waterhuishoudsplan Schaapsloop werkt de aannemer vanaf maandag 13 april in gedeelte van J.F.Kennedylaan tussen De Haak en de kruising met De Vest.

Rioolrenovatie deel Maastrichterweg nabij Stal Tops
Vanaf maandag 9 februari voert de gemeente een rioolrenovatie uit aan de Maastrichterweg, ter hoogte van Stal Tops. De werkzaamheden duren tot medio april.

Natuurherstel bij Peetersven
Vanaf donderdag 5 maart tot 1 mei werkt Bosgroep Zuid Nederland in opdracht van de gemeente Valkenswaard aan natuurherstel bij het Peetersven.

Rioolreiniging en- inspectie in het Gegraaf
Vanaf maandag 16 maart tot en met vrijdag 24 april gaat de firma Helma in opdracht van de gemeente de riolering reinigen en inspecteren in het Gegraaf, dus in het woongebied ten noorden van de Geenhovensedreef en ten oosten en westen van de Nieuwe Waalreseweg. Ook worden wortels gefreesd in het rioleringsstelsel. Dat gebeurt op diverse locaties verspreid over de hele gemeente.

Vervolg werkzaamheden Dommeldal
Vanaf maandag 23 maart vervolgt Bosgroep Zuid Nederland de werkzaamheden in het Dommeldal, grenzend aan het Gegraaf (in plangebied Dommelkwartier). Het gaat om opruim- en plantwerkzaamheden in het gebied.

Graven proefsleuven omgeving Gelukken
Vanaf maandag 13 april graaft de gemeente proefsleuven in de omgeving van de Gelukken.