Wat doet de Werk en Inkomen Samenwerking A2-gemeenten?

Bij het Samenwerkingsverband staat Werk vóór Inkomen. Wie niet of nog niet in het eigen levensonderhoud kan voorzien kan voor een (aanvullende) uitkering aankloppen bij het Samenwerkingsverband. Het Samenwerkingsverband streeft er naar zo min mogelijk mensen afhankelijk te laten worden van een uitkering en spant zich daarom in eerste instantie in om klanten (weer) aan het werk te krijgen.

Er wordt inkomen verstrekt om ervoor te zorgen dat de inwoners van de gemeenten Cranendonck, Heeze-Leende en Valkenswaard voldoende middelen hebben om te kunnen voorzien in de kosten van het dagelijks bestaan. Sommige klanten zijn daarnaast aangewezen op zorg. Het Samenwerkingsverband verwijst deze personen door naar het gemeentelijk WMO- of Zorgloket of andere instellingen.